П`ятниця, 23.03.2018, 05:52
Ви увійшли як Гість | Група "Гости" | RSS

Відділ освіти Краснокутської районної державної адміністрації Харківської області

Меню сайту


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


Форма входу

Положення

      ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови  Краснокутської районної державної адміністрації від 27.12.2016 №625

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДДІЛ ОСВІТИ КРАСНОКУТСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

(нова редакція) 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ВІДДІЛ ОСВІТИ КРАСНОКУТСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі – відділ освіти) є структурним підрозділом Краснокутської районної державної адміністрації Харківської області, який утворюється головою районної державної адміністрації, є підзвітним і підконтрольним голові районної державної адміністрації та Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.

З питань здійснення контролю за діяльністю підпорядкованих навчальних закладів відділ освіти підпорядковується Державній інспекції навчальних закладів України.

         У своїй діяльності відділ освіти безпосередньо підпорядковується першому заступнику голови районної державної адміністрації (згідно з розподілом обов’язків).

Повна назва: ВІДДІЛ ОСВІТИ КРАСНОКУТСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ.

Скорочена назва: ВІДДІЛ ОСВІТИ КРАСНОКУТСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ.

1.2. Відділ освіти у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови районної та обласної державних адміністрацій, рішеннями районної ради, а також цим Положенням.

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ ОСВІТИ

Забезпечення реалізації на території Краснокутського району державної політики у сфері освіти, що включає:

1.     Забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості.

2.     Визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів.

3.     Створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, педагогічних, інших працівників закладів та установ освіти.

4.     Створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей.

5.     Забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального) потенціалу, з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей району.

6.     Здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти і науки, виконанням навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти.

7.     Координація діяльності навчальних закладів, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, організація роботи з їх нормативного, програмного, кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення.

8.     Управління навчальними закладами, що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні.

9.     Здійснення атестації навчальних закладів системи освіти, розташованих на території Краснокутського району, оприлюднення результатів атестації.

10. Забезпечення моніторингу у сфері освіти та інноваційної діяльності в районі, захисту інтелектуальної власності.

11. Сприяння інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову систему зі збереженням і захистом національних інтересів.

12. Забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань.

13. Організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді, розвитку фізичної культури та спорту.

14. Участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району.

 

ІІІ. ВІДДІЛ ОСВІТИ ВІДПОВІДНО ДО ВИЗНАЧЕНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ТА ПОКЛАДЕНИХ ЗАВДАНЬ:

1.     Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України, Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, розпоряджень голови районної та обласної державних адміністрацій, рішень районної ради та здійснює контроль за їх реалізацією;

2.     Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3.     Надає адміністративні послуги;

4.     Здійснює державний контроль за дотриманням навчальними закладами та установами освіти, іншими організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

5.     Аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у галузі освіти у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та вживає заходів до усунення недоліків;

6.     Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку району;

7.     Вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

8.     Забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

9.     Бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

10. Розробляє проекти розпоряджень голови місцевої держадміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

11. Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

12. Бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови місцевої держадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

13. Бере участь у підготовці звітів голови районної держадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

14. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної держадміністрації;

15. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

16. Готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

17. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

18. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

19. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

20. Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

21. Контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

22. Здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

23. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

24. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

25. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

26. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

27. Забезпечує захист персональних даних;

28. Здійснює інші передбачені законом повноваження.

29. Здійснює передбачені законом галузеві повноваження:

29.1. Аналізує стан освіти та інноваційної діяльності, забезпечення захисту прав інтелектуальної власності, дітей, молоді в районі, розробляє районні програми розвитку та інноваційної діяльності, організує і контролює виконання цих програм.

29.2. Бере участь у прогнозуванні потреб району у фахівцях різних професій та спеціальностей для системи освіти, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, формування регіонального замовлення на їх підготовку.

29.3. Сприяє розвитку мережі навчальних закладів в районі, утворенню в межах своїх повноважень навчальних закладів або внесення в установленому порядку пропозицій щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації, створення освітніх округів тощо.

29.4. Організує роботу з державної атестації навчальних закладів, розміщених на території району, їх інспектування за планами (графіками).

29.5. Проводить атестацію педагогічних працівників і керівних кадрів навчальних закладів усіх форм власності, облік, складання звітів з цих питань у межах своєї компетенції.

29.6. Бере участь в установленому порядку в укладанні та припиненні дії контрактів з керівниками навчальних закладів, що перебувають у підпорядкуванні місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

29.7. Вживає заходи із забезпечення навчальними закладами належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, організує їх навчально-методичне, інформаційне забезпечення, сприяє підвищенню кваліфікації та розвитку творчості педагогічних працівників.

29.8. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створення належних умов для розвитку національної освіти та освіти національних меншин, впровадження  в практику освітніх та наукових програм відродження та розвитку національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України.

29.9. Впроваджує в практику рекомендовані Міністерством освіти і науки України  нові освітні програми та інші педагогічні розробки, визначає регіональний компонент у змісті освіти.

29.10. Формує замовлення на навчально-методичну літературу, бланки звітності та документи про освіту.

29.11. Організує доставку підручників для забезпечення ними учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

29.12. Залучає до реалізації освітніх програм творчі спілки, національно-культурні товариства, громадські організації (зокрема дитячі і молодіжні), що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством.

29.13. Проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організує проведення таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси, спартакіади, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей і молоді.

29.14. Співпрацює з відповідним підрозділом Національної поліції та соціальної служби у запобіганні дитячої бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх.

29.15. Організує діяльність психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти.

29.16. Розробляє пропозиції щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання навчальних закладів комунальної форми власності та соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.

29.17. Контролює використання капітальних вкладень і сприяє раціональному розміщенню нового будівництва об'єктів освіти, погоджує проекти будівництва навчальних закладів.

29.18. Розглядає питання та вносить Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Краснокутській районній раді Харківської області, Краснокутській районній державній адміністрації Харківської області в установленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників.

29.19. Забезпечує  розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, у разі потреби вживає заходів щодо усунення причин, що зумовили їх появу.

29.20. Готує та в установленому порядку подає статистичну звітність про стан і розвиток освіти, інноваційної діяльності, що належать до  його компетенції.

29.21. Бере участь у межах своїх повноважень в організації на відповідній території виставково-ярмаркових заходів.

29.22. Готує пропозиції до проектів державних цільових, галузевих та  регіональних  програм поліпшення становища освіти, відпочинку  та дозвілля дітей і молоді, забезпечує їх виконання.

29.23. Розробляє і подає на розгляд районній державній адміністрації  пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища  освіти.

29.24. Готує пропозиції  щодо  вдосконалення нормативно-правової   бази з питань, що належать до його компетенції, і внесення їх в  установленому  порядку  на  розгляд  районній державній адміністрації.

29.25. Сприяє в межах своїх повноважень виконанню програм (проектів),   розроблених молодіжними, дитячими та іншими громадськими організаціями.

29.26. Координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих  на  організацію оздоровлення,  відпочинку та дозвілля дітей і молоді, самостійно виконує відповідні програми, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів.

29.27. Здійснює разом з органами охорони здоров'я загальний контроль за охороною здоров'я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, вживає заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей та молоді.

29.28. Вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань освіти,  проводить методичні і науково-практичні семінари, конференції та інші заходи.

29.29. Проводить серед населення інформаційну, роз'яснювальну та пропагандистську роботу, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції, впроваджує в установленому  порядку  рекламну та видавничу діяльність.

29.30. Здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей.

29.31. Вживає в межах своїх повноважень заходи для утвердження здорового способу життя у молодіжному середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку   роботу  щодо  протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей і молоді.

 

ІV. ПРАВА ВІДДІЛУ ОСВІТИ

 

1.     Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

2.     Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою).

3.     Вносити на розгляд голови районної державної адміністрації пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у відповідній галузі.

4.     Вносити до Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації пропозиції з питань удосконалення законодавства та змісту освіти, організації навчально-виховного процесу, поліпшення навчально-методичного забезпечення навчальних закладів.

5.     Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами; організовувати випуск видань інформаційного та науково-методичного характеру.

6.     Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

7.     За дорученням голови районної державної адміністрації утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проектів, залучати (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього, інноваційного та творчого (інтелектуального) потенціалу району.

8.      Представляти в установленому порядку інтереси відділу  в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.

 

V. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ

Відділ освіти у процесі виконання покладених на нього завдань в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

VІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1. Відділ освіти очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу, за погодженням з директором Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації в установленому законодавством порядку.

Начальник відділу освіти повинен мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, з досвідом роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.

6.2 Начальник відділу освіти:

 - здійснює керівництво відділом освіти, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі освіти;

- подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ освіти, його структуру, затверджує положення про його структурні одиниці;

- затверджує посадові інструкції працівників відділу освіти  та розподіляє обов'язки між ними;

- планує роботу відділу освіти, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

- вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу освіти;

- звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ освіти завдань та затверджених планів роботи;

- відповідає за виконання покладених на відділ  освіти завдань з реалізації державної політики у сфері освіти;

- може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

- вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу освіти, та розробляє проекти відповідних рішень;

- може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

- представляє інтереси відділу освіти у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

- видає у межах своїх повноважень накази, організо

Календар
«  Березень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031


Пошук
 

Copyright MyCorp © 2018