Початок навчального року

Лист МОНУ від 01.07.2019 №1/11-5966 “Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році”

 

Лист МОНУ від 26.06.2019 №1/9-409 “Щодо  організації  інклюзивного навчання у закладах освіти у 2019/2020 н.р.”

 

Лист МОНУ від 27.06.2019 №1/9-414 “Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н.р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок”

 
ОСВІТНІ ПРОГРАМИ: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi

 

ЕЛЕКТРОННІ ВЕРСІЇ ПІДРУЧНИКІВ

 

Навчальні програми, підручники та навчально-методичні посібники, рекомендовані МОН

 

**********************

Лист МОНУ від 10.07.2019 №1/9-436 “Про методичні рекомендації з питань організації освітнього процесу у закладах позашкільної освіти в 2019/2020 н.р.”

***************************

Організація прийому дітей до перших класів 2019/2020 н.р.

Сайт “Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти”

Конституція України

Стаття 53. Кожен має право на освіту

1. Повна загальна середня освіта є обов’язковою.

2. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах…

Закон України “Про освіту”

Стаття 12. Повна загальна середня освіта

п.4. Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

Стаття 13. Територіальна доступність повної загальної середньої освіти

п. 1. Для забезпечення територіальної доступності повної загальної середньої освіти органи місцевого самоврядування створюють і утримують мережу закладів освіти та їхніх філій.

Кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до місця проживання особи.

Право особи здобувати початкову та базову середню освіту у державному або комунальному закладі освіти (його філії), за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця особа, гарантується, що не обмежує право особи обрати інший заклад освіти.

Закон України “Про загальну середню освіту

Стаття 18. Зарахування учнів

1. Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування закріплюють за закладами загальної середньої освіти відповідні території обслуговування і до початку навчального року обліковують учнів, які мають їх відвідувати.

2. Зарахування учнів до закладу загальної середньої освіти проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу).

7. Зарахування учнів до ліцеїв, приватних закладів загальної середньої освіти і закладів спеціалізованої освіти дозволяється проводити на конкурсних засадах.

Зарахування учнів до інших закладів загальної середньої освіти дозволяється на конкурсних засадах лише у випадках, якщо кількість поданих заяв на відповідний рівень загальної середньої освіти перевищує спроможність цього закладу. Право на першочергове зарахування до початкової школи мають діти, які проживають на території обслуговування цієї школи.

Постанова Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 684″


Наказ Міністерства освіти і науки України “Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти” №367 від 16.04.2018

Розпорядження Краснокутської РДА від 09.10.2018 №461 “Про організацію роботи з обліку дітей шкільного віку та учнів Краснокутського району у 2019 році”

Лист МОНУ від 05.04.2019 №1/9-227“Щодо прийому дітей до перших класів  у 2019 році”

Наказ відділу освіти від 09.04.2019 №79  “Про прийом дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти Краснокутського району у 2019/2020 навчальному році”

 

******************************************************

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ЗАКЛАДІВ ЗСО 2018/2019 н.р.

Назва закладу ЗСО

 

Посилання на освітню програму закладу
1 Краснокутська гімназія https://gimnazija2003.wixsite.com/school/navchalnij-proces
2 Краснокутська ЗОШ №2 http://scool2krk.ucoz.com/index/publichna_informacija/0-69
3 Костянтинівський ліцей http://kostyantschool.ucoz.ua/index/osvitni_programi_robochij_navchalnij_plan/0-64
4 Козіївська ЗОШ http://osvita-koz.at.ua/index/osvitni_programi/0-52
5 Колонтаївська ЗОШ http://kolontaivschool.at.ua/index/osvitni_programi/0-52
6 Мурафська ЗОШ  http://murafazosh.at.ua/index/osvitni_programi/0-121
7 Пархомівська ЗОШ http://parhomovkazosh.ucoz.ua/index/navchalnij_proces/0-5
8 Дублянська ЗОШ  http://dublzosh.ucoz.net/index/osvitnja_programa_zakladu/0-43
9 Качалівська ЗОШ http://www.kachalivka-school.edu.kh.ua/shkiljna_dokumentaciya/
10 Олексіївська ЗОШ http://oleksiivka.ucoz.com/index/plani_roboti_zakladu/0-103
11 Слобідська ЗОШ https://slobidka100.at.ua/index/publichna_informacija/0-9
12 В’язівська ЗОШ http://viazova-zosh.kh.sch.in.ua/katalog_fajliv/
13 Городнянська ЗОШ http://gorodne.at.ua/index/plani_roboti_zakladu/0-31
14 Каплунівський НВК http://kaplunivski.ucoz.ua/index/navchalnij_proces/0-5