Дорожня карта для громадян щодо отримання дублікатів документів про освіту

 1. Для отримання дубліката свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестата про повну загальну середню освіту, додатків до них або виправлення помилок у написанні прізвищ, імен, по батькові НЕОБХІДНО ЗВЕРНУТИСЯ ДО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, В ЯКОМУ ВИ НАВЧАЛИСЯ Й ОТРИМАЛИ ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ.
 2. Надати оголошення в друкованих засобах масової інформації, в якому мають бути зазначені назва документа, його номер та дата видачі, на чиє ім’я виданий, яким навчальним закладом, та про визнання його недійсним.
 3. Написати письмову заяву на ім’я керівника навчального закладу,в якій зазначити причину, прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, телефон найменування документа, який втрачено або пошкоджено, назва навчального закладу та дата його закінчення, згода на обробку персональних даних, інші відомості, якщо Ви вважаєте їх суттєвими для видачі дубліката.
 4. Разом із заявою необхідно надати:
 • копію документа про освіту, якщо така існує;
 • копію паспорта або свідоцтва про народження (3 екз., завірених печаткою та підписом керівника навчального закладу). За необхідності з перекладом, завіреним нотаріально та свідоцтва про шлюб (у разі зміни прізвища);
 • підтвердження про оплату послуг з виготовлення дубліката (копія квитанції).
 1. Сплатити послуги з виготовлення дублікатав. Копію документа про підтвердження оплати необхідно надати до навчального закладу.
 2.  Після виготовлення й надходження дубліката документа Ви отримаєте його особисто в навчальному закладі під підпис у Книзі видачі.

При собі заявнику необхідно мати документ, що засвідчує його особу (паспорт). При замовленні дубліката громадянин дає згоду на обробку його персональних даних (у випадку, якщо не давав навчальному закладу таку згоду раніше).

Перелік документів, необхідних для замовлення ДУБЛІКАТА документа про освіту, які надаються до управління освіти

      1.Підтвердження замовлення навчального закладу на виготовлення дубліката за встановленими формами (3 екз.).

 1. Копія оригіналу Документа. У разі неможливості надати копію (ксерокопію) Картки Документа-ксерокопію сторінок Книги обліку та видачі атестатів про повну загальну загальну середню освіту або свідоцтв про базову загальну середню освіту (3 екз., завірених печаткою та підписом керівника навчального закладу).
 2. Архівна довідка – яку назву мав навчальний заклад на рік отримання випускником оригіналу документа.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: назва навчального закладу ОБОВ’ЯЗКОВО повинна співпадати з назвою, вказаною на підтвердженні!!! (3 екз.).

 1.  Копію (ксерокопію) паспорта (свідоцтва про народження) заявника 1 сторінка (3 екз., завірених печаткою та підписом керівника навчального закладу). За необхідності з перекладом, завіреним нотаріально.
 2. Копія (ксерокопія) свідоцтва про укладення шлюбу (інші документи) в разі зміни прізвища (імені, по батькові) (3 екз., завірених печаткою та підписом керівника навчального закладу).
 3. Копія квитанції про оплату за виготовлення документа про освіту (1 екз.).
 4. Наказ про виготовлення дубліката (1 екз).

При оформленні підтвердження, підставою для видачі дубліката документа є тільки наказ по навчальному закладу на виготовлення дубліката.

     Строку „Дата вручення дубліката документа ________” залишати порожньою, цю дату вказує РЦ „ Студсервіс”.

Всі ксерокопії завірені оригінальною печаткою навчального закладу та підписом директора з надписом: „З оригіналом вірно”

Підтвердження замовлення на дублікат документа та архівна довідка повинні бути завірені виключно підписом директора, бо дані замовлення звіряються з даними про особу, що містяться в централізованому банку даних Міністерства освіти і науки України.

При виготовленні дубліката втраченої або пошкодженої картки документа, з моменту виготовлення дубліката попередня картка втрачає чинність, про що заноситься інформація у централізований банк даних Міністерства освіти і науки України. 

     Уважно перевіряйте замовлення, за достовірність яких Ви несете відповідальність – 

ПЕРЕДРУК ДУБЛІКАТА НЕ ВИГОТОВЛЯЄТЬСЯ.

         Наказ в закладі освіти складається на підставі заяви випускника, довідки з міліції, оголошення з органів масової інформації (ці документи залишаються в навчальному закладі).