Національно-патріотичне виховання дітей та молоді

Національно-патріотичне виховання дітей та молоді – це комплексна системна і цілеспрямована діяльність органів державної влади, громадських організацій, сім’ї, освітніх закладів, інших соціальних інститутів щодо формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової, демократичної, соціальної держави. Найважливішим пріоритетом національно-патріотичного виховання є формування ціннісного ставлення особистості до українського народу, Батьківщини, держави, нації.

Мета патріотичного виховання конкретизується через систему таких виховних завдань:
– утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;
– виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;
– підвищення престижу військової служби, а звідси – культивування ставлення до солдата як до захисника вітчизни, героя;
– усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю;
– сприяння набуттю дітьми та молоддю патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, спроможності дотримуватись законів та захищати права людини, готовності взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів;
– формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;
– утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського суспільства;
– культивування кращих рис української ментальності – працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, бережного ставлення до природи;
– формування мовленнєвої культури;
– спонукання зростаючої особистості до активної протидії українофобству, аморальності, сепаратизму, шовінізму, фашизму.

 

Регіональна Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2024-2028 роки (рішення Харківської обласної ради від 20.02.2024 №785-VIII) 

Інформаційні матеріали до 10-ї річниці від початку російсько-української війни

Інформаційні матеріали до Дня Героїв Небесної Сотні

Інформаційні матеріали до 90-х роковин Голодомору 1932-1933 років

План заходів з підготовки та відзначення у закладах та установах освіти Краснокутської громади Дня Української Державності (28 липня 2023 року)

Інформаційні матеріали до Дня Української Державності. 

Тисячолітній спадок Української Державності

 

ПЛАН ЗАХОДІВ ВІДДІЛУ ОСВІТИ КРАСНОКУТСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

В СИСТЕМІ ОСВІТИ УКРАЇНИ ДО 2025 РОКУ 

(наказ відділу освіти від 22.08.2022 №66)

№№ п/п

Назва заходу

Строк виконання Відповідальні за виконання

1.    СТВОРЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

1.1. Популяризація та широке висвітлення на конференціях, круглих столах, у друкованих засобах, навчально-методичній літературі, у підручниках з історії для усіх рівнів освіти, факти і події, що свідчать про колективну й індивідуальну боротьбу за незалежність України у XX столітті, перелічених у Законі України “Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті” Постійно Відділ освіти,

заклади освіти

1.2. Впровадження медіаосвіти в закладах загальної середньої освіти, всебічно використовуючи її можливості для підвищення рівня медійної та інформаційної грамотності, патріотичної свідомості та критичного мислення учнівської молоді Постійно Заклади освіти
1.3. Здійснення науково-дослідницької та освітньо-просвітницької роботи, яка передбачає відновлення історичної пам’яті про тривалі державницькі традиції України (Київська Русь, Велике князівство Литовське, Військо Запорізьке, Гетьманщина, діяльність Українських урядів 1917 – 1921 років тощо), включно з проведенням фотовиставок, організацією музейних експозицій, проведенням дискусій, круглих столів із застосуванням регіональних традицій, свідчень усної історії національно-визвольної боротьби українського народу Постійно Заклади освіти
1.4. Забезпечення проведення тижнів правової освіти, спрямованих на розвиток у дітей та молоді почуття власної гідності, усвідомлення своїх прав і місця у суспільстві, можливості реалізації своїх прав у поєднанні з виконанням обов’язків Постійно Заклади освіти
1.5. Залучення учасників освітнього процесу до пошуку, охорони, збереження народної культурної спадщини України (пісні, легенди, перекази тощо) Постійно Заклади освіти
1.6. Залучення учасників освітнього процесу до всеукраїнських багатоетапних фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, що сприяють національно-патріотичному вихованню здобувачів освіти 2022 – 2025 Заклади освіти
1.7. Проведення конференції “Національно-патріотичне виховання в дошкільній освіті” жовтень 2023 Відділ освіти,

заклади освіти

2.    ЗМІСТ І ФОРМИ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

2.1. Проведення виховних годин у формі: зустрічей з волонтерами, учасниками антитерористичної операції (далі – АТО), операції об’єднаних сил (далі – ООС) та війни, яку Російська Федерація розв’язала і веде проти України; інсценізацій українських народних та сучасних казок; майстер-класів за участю дітей та батьків з виготовлення сувенірів для бійців Збройних Сил України (далі – ЗСУ) та об’єднаних сил; лекцій-бесід, у тому числі із залученням представників громадських об’єднань, щодо необхідності дотримання у повсякденному житті демократичних принципів Постійно Заклади освіти
2.2. Реалізація виховних проєктів: “Рідний край, де ми живемо, Україною зовемо” (літературно-музичні композиції за творами українських дитячих письменників і композиторів); “Я і моя родина – казковий дивосвіт” (літературно-музичні композиції за творами українських дитячих письменників і композиторів); – “Моя маленька батьківщина” (презентація виставки творчих робіт дітей та батьків за творами українських дитячих письменників) Постійно Заклади освіти
2.3. Застосування в урочний та позаурочний час українських народних рухливих ігор з дітьми різних вікових категорій Постійно Заклади освіти
2.4. Залучення учасників освітнього процесу до участі у Всеукраїнському фізкультурно-оздоровчого заході для учнів “Cool Games” 2022 – 2025 Заклади освіти
2.5. Залучення учасників освітнього процесу до участі у Всеукраїнському фізкультурно-патріотичного фестивалі для учнів “Козацький гарт” 2022 – 2025 Заклади освіти
2.6. Взяти участь у  Всеукраїнському конкурсі “Учитель року” у номінації з навчального предмету “Захист України” Відповідно до графіка Заклади освіти
2.7. Сприяння екскурсійній діяльності здобувачів освіти (поїздки-обміни учнівських груп, відвідування визначних історичних місць, ознайомлення з пам’ятками української історії та культури різних регіонів України) Постійно Відділ освіти, заклади освіти
2.8. Активізація практики волонтерської роботи здобувачів освіти Постійно Заклади освіти
2.9. Проведення організаційно-масових заходів патріотичного спрямування Постійно Заклади позашкільної освіти (далі – ЗПО)
2.10. Проведення екскурсій, походів, подорожей тощо з відвідуванням місць історичної та культурної спадщини Постійно ЗПО
2.11. Програма взаємообміну здобувачів закладів позашкільної освіти “Україна – моя країна” Постійно ЗПО
2.12. Проведення тематичних інформаційних годин спілкування, годин-роздумів, бесід тощо Постійно ЗПО
2.13. Написання листів, виготовлення оберегів тощо для учасників бойових дій Постійно ЗПО
2.14. Проведення виставок малюнків, плакатів, газет, фоторепортажів, творчих робіт тощо на патріотичну тематику Постійно ЗПО
2.15. Проведення конкурсів проектів, авторських творів (поезії та прози, малюнків та плакатів, фото- та відеоматеріалів) тощо Постійно ЗПО
2.16. Підготовка парціальної програми національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку “Україна – моя Батьківщина” серпень – вересень 2023 Заклади освіти

3.    ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКОЇ РОБОТИ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

3.1. Забезпечення проведення тижнів правової освіти, спрямованих на розвиток у дітей та молоді почуття власної гідності, усвідомлення своїх прав і місця у суспільстві, можливості реалізації своїх прав у поєднанні з виконанням обов’язків Постійно Заклади освіти
3.2. Проведення в закладах освіти спеціальних уроків, конкурсів, фестивалів з відзначення Дня української писемності та мови Щорічно до 9 листопада Заклади освіти

4. ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

4.1. Сприяти утворенню міжшкільних ресурсних центрів, що забезпечуватимуть викладання предмета “Захист України” 2022 – 2025 роки Відділ освіти, заклади освіти
4.2. Систематичне оновлення тематичних стендів для кабінетів предмета “Захист України” з урахуванням типового переліку та найновіших зразків видів зброї та воєнних стратегій вітчизняної розробки Постійно Заклади освіти
4.3. Здійснення перевірки обладнання приміщень для захисту від військових дій закладів загальної середньої освіти Щорічно Відділ освіти, заклади освіти
4.4. Проведення заходів з виховної роботи серед учнів старшої школи щодо їх готовності стати на захист незалежності й територіальної цілісності України та подальшої служби в військах Збройних Сил України через проведення тематичних конкурсів, вікторин, змагань тощо Постійно Заклади освіти
4.5. Залучення військовослужбовців ЗСУ, учасників АТО та ООС, учасників бойових дій російсько-української війни до проведення навчальних занять із початкової військової підготовки у закладах загальної середньої освіти Постійно Відділ освіти, заклади освіти
4.6. Організація тренувальних зборів юнаків 10 класу та військово-польових зборів 11 класу закладів загальної середньої освіти на базі військових частин (полігонів) Щорічно Відділ освіти, заклади освіти
4.7. Проведення методичних семінарів учителів предмета “Захист України” і вчителів фізичної культури, а також класних керівників, вихователів закладів освіти із питань військово-патріотичного виховання здобувачів освіти Щорічно ЦПРПП, відділ освіти, заклади освіти
4.8. Залучення учасників освітнього процесу до участі у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі “Сокіл” (“Джура”) Постійно ЗПО
4.9. Проведення з дітьми та учнівською молоддю на рівні закладу, району: безстрокових акцій “Ми разом”, спрямованих на допомогу пораненим військовим; благодійної акції “З вірою в серці”, спрямованої на підтримку захисників нашої країни, їхніх дітей та родин, медичних працівників і волонтерів, які працюють в зоні бойових дій; мітингу-реквієму на вшанування Героїв Небесної Сотні; зустрічей з воїнами – учасниками АТО та ООС “В родинному колі” Постійно Заклади освіти
4.10. Залучення здобувачів освіти до участі у заході “Вахта пам’яті Небесної сотні” Постійно Заклади освіти
4.11. Проведення тематичних заходів, присвячених героїчним подвигам українських воїнів, боротьбі за територіальну цілісність і незалежність України: Щорічно – Заклади освіти
• до Дня пам’яті Героїв Крут; 29 січня
• до Дня Героїв Небесної Сотні; 20 лютого
• до Дня українського добровольця; 14 березня
• до Дня захисника України; 14 жовтня
• до Дня Гідності та Свободи 21 листопада
4.12. Проведення змагань з військово-прикладних видів спорту Постійно Заклади освіти, ЗПО

 

Нормативна база

Закон України “Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності”

Заходи щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання  в системі освіти України (наказ МОНу від  06.06.2022 №527)

Рішення виконкому Краснокутської селищної ради  від 28.11.2023 № 311 “Про систему роботи відділу освіти Краснокутської селиної ради та закладів освіти Краснокутської громади з національно-патріотичного виховання”

Наказ відділу освіти від 15.09.2023 №87  “Про організацію освітнього процесу з навчального предмета “Захист України” у 2023/2024 навчальному році”

Лист МОНУ від 24.08.2023 №1/12702-23 “Щодо організації виховного процесу в закладах освіти у 2023/2024 н.р.”

Лист МОНу від 10.08.2022 №1/9-105-22   “Щодо організації виховного процесу в закладах освіти у 2022/2023 н. р.”

Лист МОН від 10.06.2022 № 1/6267-22 “Про деякі питання національно-патріотичного виховання в закладах освіти України”

Методичні рекомендації щодо освітніх ілюстративних матеріалів тематичних планів для використання під час викладання предмета “Захист України” (лист МОНУ від 29.06.2023 №1/9503-23)

Закон України від 18.01.2001 № 2235-ІІІ «Про громадянство України»

Закон України від 6.03.2003 № 602-IV «Про Державний Гімн України»

Закон України від 28.11.2006 № 376-V «Про голодомор 1932-1933 років в Україні»

Закон України від 9.04. 2015 № 315-VIII «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років»

Закон України від 09.04.2015 № 317-VIII «Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки»

Указ Президента України від 13.11.2014 № 872 «Про День Гідності та Свободи»

Указ Президента України від 13.11.2014 № 871 «Про День Соборності України»

Указ Президента України від 14.10.2014 № 806 «Про День захисника України»

Указ Президента України від 11.02.2015 № 69/2015 «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні»

Указ Президента України від 22.02.2017 №17/2016 «Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 років»

Указ Президента України від 18 травня 2019 року № 286/2019 “Про Стратегію національно-патріотичного виховання”

Постанова Верховної Ради України від 28.01.1992 № 2067-ХІІ «Про Державний прапор України»

Постанова Верховна Рада України від 19.02. 1992 № 2137-XII «Про Державний герб України»

Постанова Верховної Ради України від 18.12.2018 № 2654-VIII «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2019 році»

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2018 № 845 «Деякі питання дитячо-юнацького військово-патріотичного виховання»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.09.2009 №1494 «Про затвердження Плану заходів щодо підвищення рівня патріотичного виховання учнівської та студентської молоді шляхом проведення на постійній основі тематичних екскурсій з відвідуванням об’єктів культурної спадщини»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.09.2000 № 439 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України»

Наказ МОН від 31.03.2017 № 519 “Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні”

Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.08.2019 № 1038 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641»

 

Заходи щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки (наказ відділу освіти від 22.10.2020 №117)