Методичний міст із практичним тренінгом «Сучасні методики навчання читання дітей з порушеннями інтелектуального розвитку»

5 листопада  2020 року для вчителів-логопедів Краснокутського району спеціалістами Краснокутського інклюзивно-ресурсного центру був проведений методичний міст із практичним тренінгом «Сучасні методики навчання читання дітей з порушеннями інтелектуального розвитку».

«Здатність засвоювати нові факти
зворотньо-пропорційна віку»

Доктор Гленн Доман

   Теорія про канали сприйняття навколишньої інформації належить Нілу Флемінгу, шкільному інспектору з Нової Зеландії. Він установив, що людина пізнає світ за допомогою п’яти органів чуття: візуальний, звуковий, тактильний, смаковий і нюховий.

    Сучасна освіта спирається на два основні способи сприйняття: слуховий (переважно, викладання учителем) та зоровий (книжка-підручник, презентація, таблиця, відеоматеріал, дошка та подібне), що, у свою чергу, передбачає уміння дитини читати.

    Великі об’єми  нової інформації, яку повинна опрацьовувати дитина (а тим більше, школяр) протягом кожного дня, змушує і батьків, і педагогів, і навіть  лікарів, особливо тих, хто довгий час взаємодіяв із дітьми з особливостями розвитку, шукати, розробляти, оволодівати  ефективними методиками розвитку в основі яких і є  ЧИТАННЯ.

      Чому, у якому об’ємі, з якою наочністю та як саме застосовують  у своїй  роботі методики Гленна Домана, Миколи Зайцева та ТАН-Содерберга під час методичного мосту поділилися досвідом вчителі-логопеди нашого Центру.

 Із виступу-презентації вчителя-логопеда Єрмак Наталії Миколаївни довідалися, що Микола Зайцев, ще  п’ятикурсником, поїхав працювати перекладачем і викладачем російської мови до Індонезії. Саме там на іноземних працівниках (які освоювали радянську техніку та документацію до неї), і було випробувано систему навчання читання російською мовою з використанням кубиків з нанесеними на їх грані «складами» і методика підходу до навчання без «парт», біля «полиці» з кубиками.

    Що ж таке кубики Зайцева? Це систематизоване розміщення на кубиках усіх можливих в українській мові складів. Склад за Зайцевим як одиниця слова може складатися з однієї, двох, трьох¸ чотирьох і більше букв і тому має велику кількість моделей: я, є, і, а – 1 буква, один склад; ти, ви – 2 букви, 1 склад; вас, три – 3 букви, 2 склади. За методом М. Зайцева навчання відбувається не через звуки, а через склади. Головний принцип методу – усі кубики мають подаватися одночасно.

    Найчастіше метод навчання читання слів по складах за методом М.Зайцева застосовують у дитячому садку та у перших класах школи. На початковому етапі дитину вчать чітко вимовляти склад і кожну букву в ньому, а потім  об’єднувати склади в єдине слово. До необхідних інструментів  навчання цим методом відноситься азбука, буквар, вирізані на картоні або папері картки, на яких написані букви або склади.

  Переваги методики полягають у тому, що дитина наочно бачить і чує озвучення букв та складів, завдяки чому нівелює можливість помилкової вимови слів, оволодіває навичками правильного «викладання» слів, що попереджує виникнення порушень письма на рівні слова.

    Як зазначила у своєму виступі вчитель-логопед Бойченко Валентина Миколаївна, саме методика глобального читання за Доманом дає унікальну можливість швидкої обробки великого об’єму друкованого матеріалу, вона часом легше «дається», у порівнянні з методикою Зайцева, наприклад, дітям із розладами аутистичного спектру.

   Гленн Доман – американський лікар-фізіотерапевт, автор відновлюванихМетодика Домана: развитие интеллекта ребенка | Зайка-развивайка методик для дітей з ураженнями нервової системи та навчальних методик для всіх дітей, один із засновників філадельфійського Інституту розвитку людського потенціалу. За фахом Доман нейрофізіолог. Розробляючи свою методику, він спирався на дані досліджень, згідно з якими у перші шість років свого життя дитина отримує інформацію і вбирає знання у такому обсязі, який утричі перевищує знання, отримувані людиною за все подальше життя.

     В основі  методики навчання читання, яку розробив Доман, лежить кілька принципів, серед них: саме батьки у ранньому віці є найкращими учителями для своєї дитини; навчання повинно здійснюватися обов’язково у грі, причому ця гра повинна припинятися ще до того, як малюк втомиться. Розпочинати заняття потрібно якогомога раніше, 3-6-місячного віку немовляти.

 

   Про методику ТАН-Содерберга, менш відому серед педагогів, але освітлену в корекційній програмі МОН (програми з корекційно-розвиткової роботи для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку «Розвиток мовлення».  Програма з корекційно-розвиткової роботи «Розвиток мовлення з використанням методики ТАН-Содерберг» для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з розумовою відсталістю. Заремба В.В., Ліщук Н.І., Морозова Н.В., Блеч Г. О.), підготувала виступ вчитель-логопед Різник Галина Едуардівна.

   У Нідерландах дитячий психіатр Ксав’є С.Т. Тан розробив методику, яка оптимізує розвиток мови та мовлення у дітей з вадами у психофізичному розвитку. За основу він взяв методику шведського лінгвіста Содерберга для глухих та слабочуючих дітей.

   Ця методика зосереджена на стимулюванні появи та формування  у дітей  з порушенням інтелектуального розвитку більших можливостей в  оволодінні мовленнєвою діяльністю та компетенцією спілкування.

     Вагомими структурними компонентами занять із розвитку мовлення учнів за методикою ТАН-Содерберг є складання ТАН-історій, використання ТАН-вправ-ігор та читання глобальним методом.

   Складання ТАН-історій. Мотивацією, що стимулює дитину до мовлення, до вивчення нової лексичної теми виступають ілюстровані фото, які дитина використовує, спираючись на власний досвід. Саме фото є підставою для початку розповіді про той чи інший випадок, ситуацію, що трапилася в житті дитини, викликала у неї позитивні емоції, стала важливою, актуальною для неї саме у цей час. Це може бути сімейне свято, цікавий відпочинок, подарунок, зустріч, тощо.

   До складання ТАН-історії, освоєння послідовності етапів роботи з картками до неї,  до презентації ТАН-фотоальбому, до участі у ТАН-іграх «Контейнер із макаронами», «Веселий кубик» та «Слово – естафета» учасники семінару долучилися під час практичного тренінгу, який провела вчитель-логопед Різник Галина Едуардівна.

  Бажаючим дізнатися докладніше про методику ТАН-Содерберга, про застосування її та методики М. Зайцева у 10-річному досвіді роботи педагогів спеціальної школи № 26 м.Києва, було запропоновано ознайомитися з онлайн-курсом для асистентів учителя, учителів інклюзивних класів, корекційних педагогів, батьків – усіх учасників процесу інклюзії – «Навчаємося з радістю» від  EdEra.

https://www.ed-era.com/courses/

  Учасникам семінару були надані календарно-тематичне планування, пам’ятки, алгоритми щодо застосування даних методик.

    Практичний тренінг завершився невеличким тестуванням.

   Із підсумковим словом виступила директор інклюзивно-ресурсного центру Ірина Дмитрівна Столова, яка наголосила, що будь-хто з учасників команди супроводу  може отримати методично-консультаційну допомогу фахівців  за попередньо поданим запитом за посиланням  https://ircenter.gov.ua/irc/view/id/85153.