МОН винесло на обговорення зміни до оцінювання класів НУШ

Міністерство освіти і науки винесло на громадське обговорення зміни до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів, які навчаються за новим стандартом.

Проєкт наказу опублікували на сайті МОН.

Як зазначають у міністерстві, пропонуються такі зміни:

 • у першому та другому класах застосовується вербальна характеристика особистих досягнень та результатів навчання  учнів;
 • у третьому та четвертому класах, першому семестрі п’ятого класу Нової української школи (далі – НУШ) підсумкове оцінювання здійснюється за рівневою шкалою.

Підсумкове оцінювання учнів 3-4 класів пропонують проводити за чотирма рівнями:

 1. початковий;
 2. середній;
 3. достатній;
 4. високий.

Також у проєкті є таблиці з критеріями до кожного рівня.

Рівні результатів навчання учнів пропонують визначати за:

 • рівнем сформованості умінь як складових ключових та предметних компетентностей;
  рівнем володіння розумовими операціями: вміння аналізувати, синтезувати, порівнювати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки тощо;
 • мірою самостійності у виконанні навчальних завдань;
 • рівнем сформованості вміння виявляти проблеми та розв’язувати їх, висувати і формулювати гіпотези;
 • рівнем пізнавальної діяльності.

Також пропонується, щоб за рішенням педагогічної ради школи могли:

 • здійснювати оцінювання в першому семестрі п’ятого класу НУШ за 12-бальною системою (шкалою);
 • здійснювати оцінювання в другому семестрі п’ятого класу НУШ за рівневою шкалою;
 • здійснювати оцінювання результатів навчання учнів усіх класів за власною шкалою – за умови затвердження правил переведення до системи оцінювання, визначеної законодавством.

 

Документ містить також окремі положення щодо оцінювання результатів навчання учнів з особливими освітніми потребами:

“Оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами здійснюється відповідно до індивідуальної програми розвитку (ІПР), що розробляється на основі висновку фахівців інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ), де зазначено труднощі функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я, що можуть впливати на ефективність застосування певних форм оцінювання.

Добір форм поточного та підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами здійснюється індивідуально з обов’язковим урахуванням їх можливостей функціонування, життєдіяльності та здоров’я.

При оцінюванні рівня сформованості предметних компетентностей учнів з особливими освітніми потребами вилучаються ті складові (знання, вміння, види діяльності та інше), опанування якими є утрудненим або неможливим для учня з огляду на труднощі функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я”.

Ознайомитись із проєктом повністю можна у документі нижче:

Зауваження та пропозиції можна надсилати до 24 липня в письмовому вигляді та електронною поштою:

 • Міністерство освіти і науки України, проспект Перемоги, 10, м. Київ, 01135;
 • assessment.nus@gmail.com.