Навчання фахівців ІРЦ

З 03.06 по 02.07. 2019 на базі КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» відбулося навчання  фахівців інклюзивно-ресурсних центрів за навчальною програмою «Користування психодіагностичними методиками      WISC-IV, Leiter-3, Conners-3, PEP-3 та CASD».

Навчання відбувалося за трьома етапами. На першому етапі психологи інклюзивно-ресурсних центрів ознайомилися із стандартизованим психодіагностичним інструментарієм, одержали теоретичні знання та набули навички практичного застосування п’яти ліцензованих методик:

  • розладів аутистичного спектра «CASD»;
  • індивідуалізованого психоосвітнього оцінювання дітей із розладами аутистичного спектра «РЕР-3»;
  • для тестування невербального інтелекту і когнітивних здібностей «Leiter-3»;
  • для тестування вербального інтелекту і когнітивних здібностей «WISC-IV – шкала інтелекту Векслера для дітей»;
  • діагностики розладу дефіциту уваги та гіперактивності «Conners-3».

По закінченню першого етапу відбувся контрольний зріз знань.

Під час другого етапу фахівці індивідуально протягом двох тижнів виконували домашнє завдання та проводили тестування за даними методиками.

Протягом третього етапу відбувалося узагальнення та систематизація знань щодо користування психодіагностичним інструментарієм.

За результатами успішного виконання тестових та практичних завдань психологи одержали сертифікати про підвищення кваліфікації фахівців інклюзивно-ресурсних центрів за навчальною програмою «Користування психодіагностичними методиками WISC-IV, Leiter-3, Conners-3, PEP-3 та CASD» (56 годин).