Прозорість та інформаційна відкритість

ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО ОСВІТУ”

Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

 1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.
 2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності – на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:
 • статут закладу освіти;
 • ліцензії на провадження освітньої діяльності;
 • сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти;
 • структура та органи управління закладу освіти;
 • кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;
 • освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
 • територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);
 • ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;
 • мова (мови) освітнього процесу;
 • наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);
 • матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);
 • напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти);
 • наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання;
 • результати моніторингу якості освіти;
 • річний звіт про діяльність закладу освіти;
 • правила прийому до закладу освіти;
 • умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
 • розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти;
 • перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;
 • інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.
 1. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.
 2. Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.
 3. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти, може визначатися спеціальними законами.

***********************************

     Відповідно до наказів МОНУ № 55 від 28.01.2005 р. “Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів” та № 178 від 23.03.2005 р.  “Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю” щороку керівники навчальних закладів звітують про свою роботу перед громадськістю.
*************************************

Довiдка про освіту Краснокутського району станом на 01.01.2019

Положення про відділ освіти Краснокутської РДА

Номенклатура справ відділу освіти Краснокутської РДА на 2019 рік

Штатні розписи структурних підрозділів відділу освіти на 01.01.2019

Штатний розпис апарату відділу освіти на 25.02.2019

****************************

Наказ відділу освіти від 14.03.2019 №42 “Про внесення змін до паспортів бюджетних програм по відділу освіти Краснокутської районної державної адміністрації на 2019 рік”

Наказ відділу освіти від 14.03.2019 №41 “Про затвердження паспортів бюджетних програм по відділу освіти Краснокутської районної державної адміністрації  на 2019 рік”

Наказ відділу освіти від 23.01.2019 №15/2 “Про затвердження паспортів бюджетних програм по відділу освіти Краснокутської  районної державної адміністрації на 2019 рік”

**************************************

ЗВІТИ ПРО ВИКОНАННЯ ПАСПОРТА БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 31.12.2018:

ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА

КУРСИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНШИХ ЗАХОДІВ ТА ЗАКЛАДІВ

ДЮСШ

НАДАННЯ ЗСО

БУДІВНИЦТВО

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ

**********************************

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ ЗА 2018 РІК:

Оцінка_НАДАННЯ ЗСО

Оцінка_ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Оцінка МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Оцінка_ІНШІ ПРОГРАМИ

Оцінка_РОЗВИТОК СПОРТУ

Оцінка_БУДІВНИЦТВО

Оцінка_ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ

Оцінка_ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА

*****************

Потреба закладів освіти у підручниках для 2 класу на 2018/2019 н.р.

Потреба закладів освіти у підручниках для 6 класу на 2019/2020 н.р.

Потреба закладів освіти у підручниках для 11 класу в 2019/2020 н.р.