Прозорість та інформаційна відкритість

ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО ОСВІТУ”

Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

 1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.
 2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності – на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:
 • статут закладу освіти;
 • ліцензії на провадження освітньої діяльності;
 • сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти;
 • структура та органи управління закладу освіти;
 • кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;
 • освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
 • територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);
 • ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;
 • мова (мови) освітнього процесу;
 • наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);
 • матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);
 • напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти);
 • наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання;
 • результати моніторингу якості освіти;
 • річний звіт про діяльність закладу освіти;
 • правила прийому до закладу освіти;
 • умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
 • розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти;
 • перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;
 • інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.
 1. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.
 2. Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.
 3. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти, може визначатися спеціальними законами.

***********************************

     Відповідно до наказів МОНУ № 55 від 28.01.2005 р. “Про запровадження  звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів” та № 178 від 23.03.2005 р.  “Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю” щороку керівники навчальних закладів звітують про свою роботу перед громадськістю.

Звіти керівників закладів освіти Краснокутської громади 

*************************************

Довідка про стан галузі освіти, молодіжної політики  і фізичної культури та спорту у Краснокутській селищній територіальній громаді Богодухівського району Харківської області станом на 01.01.2024

Довідка про освіту Краснокутської громади станом на 01.01.2023

Довідка про освіту Краснокутської громади станом на 01.12.2021

 

 

Положення про відділ освіти

 

Номенклатура справ відділу освіти Краснокутської селищної ради на 2024 рік

Номенклатура справ відділу освіти Краснокутської селищної ради на 2023 рік

 

Штатні розписи структурних підрозділів відділу освіти Краснокутської селищної ради 2024

Штатні розписи структурних підрозділів відділу освіти Краснокутської селищної ради 2023

 

****************************

Кошториси на 2024 рік

Кошториси на 2023 рік

****************************

Наказ відділу освіти від 17.04.2024 №70 “Про внесення змін до паспортів бюджетних програм…”

Наказ відділу освіти від 17.04.2024 №69 “Про затвердження паспорта бюджетної програми…”

Наказ відділу освіти від 12.03.2024 №41 “Про затвердження паспорта бюджетної програми…” та програми

Наказ віддділу освіти від 12.03.2024 № 40 “Про внесення змін до паспортів бюджетних програм…” та програми

Бюджетні запити 2024-2026

Паспорти бюджетної програми на 2024 рік

 

Аналіз ефективності виконання бюджетної програми за 2023 рік

Оцінка ефективності бюджетної програми за 2023 рік

Звіти про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік