Відповідаємо на запитання: як організувати інклюзивне навчання в школі. Частина 4

“Нова українська школа” поводить серію онлайн-трансляцій з експертами з інклюзії, під час яких вони відповідають на запитання читачів. На запитання про організацію інклюзивного навчання відповідала заступниця директора з навчально-виховної роботи спеціалізованої школи №8 у Хмельницькому Валентина Маланчій.

Читайте також текстові версії попередніх трансляцій з Валентиною Хіврич (першадругатретя та четверта частини) та Валентиною Маланчій (першадруга та третя частини)

РОБОТА АСИСТЕНТА ВЧИТЕЛЯ

– Чи може бути асистентом вчителя в інклюзивному класі людина, в якої спеціальність за дипломом – дошкільна освіта; кваліфікація – вихователь, вчитель-логопед дошкільних, загальноосвітніх закладів. Територіальний відділ освіти наполягає, що не може.

– Чи має право бути асистентом вчителя людина, яка не має диплому, але зараз заочно навчається у ВНЗ (середня освіта), враховуючи, що немає спеціалістів і батьки хочуть, щоб саме ця людина була асистентом для їхньої дитини?

Перше. Асистент дитини і вчителя – це різні речі.

Друге. До недавнього часу до асистента вчителя висували вимогу наявності педосвіти. Але закон “Про освіту” (стаття 58) від 2017 року говорить, що особи, які здобули вищу, фахову передвищу чи професійну освіту за іншою спеціальності і яким не було присвоєно професійну кваліфікацію педагогічного працівника, можуть бути призначені на посаду педагогічного працівника строком на рік.

Тобто, якщо у вас немає вищої педагогічної освіти, яка стосується роботи в закладі загальної середньої освіти або ви ще не завершили навчання чи взагалі маєте вищу чи навіть професійну освіту з іншого напряму, строком на рік заклад освіти може вас взяти на роботу. По завершенні року щоби мати змогу продовжити працювати, вам потрібно пройти атестацію або кваліфікаційний іспит за вимогами, які висуваються до педагогічного працівника на посаді, яку ви хочете обіймати.

– Чи є вже такі спеціалісти, як асистент дитини? Де прочитати про стандарт щодо цієї професії та яка служба надає такого спеціаліста? Чому асистент дитини не повинен бути на уроці?

Такий спеціаліст є, і кваліфікаційні вимоги до нього належать до компетенції Міністерства соціальної політики. Ці вимоги розробляються, і вже цього року Вінницька, Дніпропетровська і Харківська області пілотують роботу асистентів дитини. У разі успішного завершення експерименту, наступного року асистенти дитини будуть у кожному закладі освіти, де потрібна їхня допомога.

Щодо того, що він не може бути присутнім на уроці: це не так. Зокрема, у законі “Про повну загальну середню освіту” (стаття 26, пункт 7) вказано, що в освітньому процесі соціальні потреби учнів з особливими освітніми потребами забезпечує асистент учня – соціальний робітник, один із батьків учня або уповноважена ними особа.

Проте асистент учня допускається до освітнього процесу виключно за умови проходження спеціальної підготовки, що підтверджується відповідним документом. Умови допуску асистента учня до освітнього процесу і вимоги до нього має визначити МОН. Рішення ж про допуск асистента учня до участі в освітньому процесі ухвалює керівник закладу освіти на основі укладення відповідного договору між закладом освіти й асистентом учня за згодою батьків.

– Чи правомірно керівнику навчального закладу “просити” працювати асистента вчителя на повну ставку, оплачуючи лише 0,5?

Це неправомірно.

– Яка документація підтверджує, що можна ділили ставку асистента на двох по 0,5 ставки?

Документів, які заперечують, що можна ділити ставку асистента вчителя, – немає. Відповідно, ставка може розподілятись.

– Скільки робочих годин в асистента вчителя? У нашій школі 30. Оплата праці – найвища, за другою категорією. Кажуть, що 25 робочих годин в асистента – незаконно.

Насправді 30 годин – це незаконно. Згідно із законом “Про повну загальну середню освіту” (стаття 24, пункт 4), асистент вчителя повинен працювати 25 годин на тиждень.

– У 25 годин навантаження асистента вчителя входять і години для співпраці з батьками, вчителями-предметниками, пошуку додаткових матеріалів роз’яснення теми уроку? Скільки саме годин? Яким документом це підтверджено?

На сьогодні жоден документ не конкретизує, скільки годин із 25-ти, які є в асистента, повинно бути відведено на роботу в класі безпосередньо з дітьми, скільки має бути відведено на роботу з батьками, на підготовку до уроків тощо. 25 годин – це його педнавантаження. Проте є лист МОН від 5 лютого 2018 року №2.5-281, де зазначено що основна функція асистента вчителя як педагогічного працівника – це співпраця з учителем інклюзивного класу, аби допомогти приділити увагу кожному учню під час освітнього процесу. Тобто, ви як асистент учителя, повинні насамперед керуватися тим, з якими дітьми з особливими освітніми потребами ви працюєте, який у вас клас і які безпосередньо потреби у ваших учнів.

У початковій школі, де тижневе навантаження на дитину – 23 години, легко розподілити педнавантаження асистента. 23 години можна приділити урокам, а дві – співпраці з батьками, комунікації з класними керівником чи вчителями-предметниками.

В основній школі, де тижневе навантаження перевищує 30 годин, виділяти певні години з цих 25 годин на підготовку методичних матеріалів ми просто не можемо собі дозволити. Інакше вийде, що третину часу дитина з особливими освітніми потребами перебуватиме в класі без супроводу асистента вчителя. Тож усе індивідуально, школа має це визначити сама.

– Що повинен писати асистент вчителя а щоденному плані роботи в графі “корекційно-виховна робота”?

Наразі питання документації асистента вчителя не унормоване в законодавстві. Яку документацію вести асистенту вчителя, заклад освіти може затвердити сам. Адже в інструкції з діловодства вказано, що заклад освіти затверджує свій перелік документації. Якщо ви розклеслили план роботи на певні групи, серед яких – корекційно-виховна робота, то я пропоную вписати все, що стосується вашої роботи щодо соціалізації дитини.

– Чи повинен асистент вчителя відвідувати уроки фізкультури?

Урок фізкультури – це такий самий урок, як і математики, мови, природознавства та мистецтва. Якщо дитина не звільнена від уроків фізкультури та потребує допомоги – і не стільки вона, скільки вчитель, який викладає цей предмет, – то асистент має бути на цьому уроці. Зокрема, я рекомендую, якщо діти мають серйозні інтелектуальні порушення, щоб асистент вчителя був під час уроків фізкультури і допомагав учителю організувати діяльність таких дітей.

– Чи можна замінювати тимчасово відсутнього асистента вчителя? Відпустка у зв’язку з навчанням 20 днів?

Теоретично так. Практично ми в школі ще цього не робили. Замінювати асистента вчителя людина повинна у вільний від своєї роботи час. Якщо інший асистент вчителя зараз має урок у своєму класі, а діти з особливими освітніми потребами захворіли і в школу не прийшли, то це однаково його робочий час в його класі. Водночас, діти з особливими освітніми потребами потребують допомоги і, якщо ми їх залишимо на 20 днів без супроводу асистентів учителів, то це не дуже позитивно відобразиться на результативності освітнього процесу.

– Чи може асистент вчителя заміняти або працювати вихователем ГПД?

Якщо його освіта дозволяє працювати вихователем групи подовженого дня, то може, адже це буде відбуватися не в його робочий час.

ДОПЛАТА ЗА РОБОТИ В ІНКЛЮЗИВНИХ КЛАСАХ

– Працюю в ліцеї, у класі з інклюзивним навчанням (дівчинка від народження не бачить), класний керівник і вчитель-предметник. Як проводиться доплата вчителям-предметникам, скільки відсотків і чи проводиться доплата класному керівнику, якщо є асистент вчителя, на основі яких документів? (У нас проводиться доплата так: помічнику вчителя – 20% від ставки, вчителям-предметникам – 10% від прочитаних годин, а класному керівнику немає доплати, бо є помічник вчителя. Чи правильно це?

– Чи асистенту вчителя доплачують 20%?

– Я працюю вихователем групи подовженого дня, яку відвідує дитина з ООП. Чи маю я право на отримання доплати за свою роботу з нею? Учитель класу, в якому вона навчається, отримає таку доплату.

– Чи передбачено законодавством надбавку штатному вчителю-дефектологу за проведення корекційної-розвиткових годин? Інструкція 102 передбачає збільшення посадового окладу працівників ІРЦ, інтернатів на 25%. А у ЗОШ в умовах інклюзії?

У січні вийшов новий закон “Про повну загальну середню освіту”, де вказано (стаття 24), що доплата за роботу в інклюзивних класах – 20%.

Тобто, до недавнього часу, користуючись постановою Кабміну від 14 лютого 2018 року №72, ви мали право на доплату до 20%: це могло бути і 5%, і 10%, і 15% і 20%, залежало від вашого місцевого бюджету. Адже в ній ідеться про надбавку в граничному розмірі 20%.

Проте в законі фрази про граничний розмір немає, вказано чітко про 20%. Відповідно, за проведені години в інклюзивному класі вчитель-дефектолог, вчитель-реабілітолог, асистент вчителя, вчителі-предметники тощо мають отримувати 20% доплати.

– Учитель в інклюзивному класі отримує надбавку 20%. А як мають оплачувати цю роботу іншому вчителю, якщо він приходить на заміну основному?

Калькуляція тарифікації вчителя і калькуляція замін відрізняються. Коли складається тарифікація на рік, то туди входять і вислуга років, і категорія і звання вчителя, і доплата за роботу в інклюзивних класах, і доплата за класне керівництво, за завідування кабінетами, майстернями, за перевірку зошитів і так далі. Коли ж розраховується калькуляція замін уроків, то формула розрахунку оплати зовсім інша. Поки доплата за заміни в інклюзивних класах поки що не передбачена законодавством.

– Я психолог школи. Проводжу індивідуальні заняття з корекції розвитку. Іде оплата. Чому вона не враховується для нарахування відпустки?

Ця оплата не враховується для нарахування відпустки, тому що це ваша оплата за фактично прочитані години, що здійснюється на основі договору між вами та закладом освіти за актом виконаних робіт. Ви одержуєте оплату лише за ті корекційно-розвиткові заняття, які ви провели, а не встановлену в чітких розмірах зарплатню. Кількість проведених занять зазначається в акті. На соціальні виплати, лікарняні, відпускні це не впливає.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАННЯ

– Як бути з дитиною, якій зручніше було б у інклюзивному класі, але її хвороби немає в таблиці хвороб, за якими пропонують інклюзивне навчання? Дитина за станом здоров’я не прищеплювалась, була прооперована, порок серця, має кардіостимулятор. Їй, за законом, можна дати індивідуальне навчання чи має навчати мама (домашнє навчання), як усіх дітей, які не були прищеплені.

На інклюзивне навчання переходять діти, які мають особливі освітні потреби. Ця дитина не має особливих освітніх потреб, вони більш медичні. Якщо батьки хочуть, щоби дитина навчалася зі всіма дітьми, а не за індивідуальною формою, то вони повинні подумати насамперед про інтереси дитини. Вона має кардіостимулятор, відповідно їй не можна переживати стресів. Чи можете ви забезпечити їй навчання без стресів у загальноосвітній школі, де багато дітей? Навіть маючи асистента дитини чи асистента вчителя в класі, це не завжди реально.

Індивідуальне навчання – це непогана альтернатива в цьому випадку, дитина може приходити інколи в школу і спілкуватись з однолітками.

– Цікавить питання щодо індивідуальної форми навчання (педагогічний патронаж), а саме щодо тижневого навантаження на дитину з ООП. У положенні чітко визначено: 1-4 класи – 10 годин на тиждень. Це без врахування корекційно-розвиткових занять чи з урахуванням? Школа дає 6 годин + 4 години на корекцію.

Чи можу я посилатись на “Порядок організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти”, де визначено, що корекційно-розвиткові заняття не входять до тижневого навантаження на дитину, і визначене саме поняття “корекційно-розвиткова робота” (з чого видно, що години на корекційно-розвиткову роботу не передбачають навчальної діяльності, а спрямовані на корекцію порушень для опанування учнем навчального матеріалу. Тому їх не враховують під час гранично допустимого тижневого навантаження.)?

Авторка запитання сплутала два поняття – гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на дитину і тарифікацію педагогів, які будуть працювати з цим учнем. Дійсно, у постанові Кабміну №588 від 9 серпня 2017 року вказано, що години для проведення корекційно-розвиткових занять не враховуються під час визначення гранично допустимого тижневого навчального навантаження на учнів з ООП.

Але, водночас, для організації індивідуального навчання ми користуємося наказом МОН від 12 січня 2016 року №8 у редакції від 10 липня 2019 року №955 (Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти). У ньому вказана кількість годин тижневого навантаження дитини, яка буде оплачуватись педагогічним працівникам, якщо буде здійснюватись індивідуальне навчання цієї дитини. У початковій школі педагогам будуть оплачувати лише 10 годин викладання на тиждень для одного учня на педагогічному патронажі.

Це всі години, які проводяться з дитиною: і інваріантний, і варіативний, і корекційний складники. Тобто, корекційно-розвиткові заняття входять у ці 10 годин. Якщо школа визначила 6 годин інваріантної частини і 4 корекційної, єдине що ви можете зробити, – це змінити цю пропорцію. Тобто поспілкуватися з керівником школи про те, щоби ще більше годин надати на інваріантну частину і ще меншу на корекційно-розвиткові заняття.

“Нова українська школа”

Титульне фото: автор – robbin0919@gmail.com, Depositphotos

Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”. Позиція Міжнародного фонду “Відродження” може не збігатися з думкою автора.