Працівники закладів освіти мають право викладати у своєму закладі освіти понад ставку – роз’яснення МОН

Залучення працівників інших закладів до викладання потребує врегулювання

До освітнього омбудсмена надходять звернення від управлінь освіти та керівників закладів освіти щодо питання, чи має право керівник або інший працівник закладу освіти, який за основною посадою отримує повний посадовий оклад, займатися викладацькою діяльністю у цьому ж закладі освіти у робочий час за основною посадою. 

Через зміни в нормативно-правовому полі (втрату чинності постанови Кабінету Міністрів України від 03.04.1993 № 245 та наказу Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28.06.1993 № 43) освітяни потребували роз’яснень, чи залишається в них право здійснювати викладацьку діяльність або роботу в гуртках у робочий час у своєму закладі за основною посадою, а також чи можуть вони долучатися до роботи, що не є сумісництвом, в іншому закладі освіти.

Міністерство освіти і науки України надало необхідні роз’яснення у листі № 1/1274-23 від 27.01.23 року “Про право працівників закладів освіти займатися викладацькою діяльністю в своєму закладі освіти”. Пропонуємо ознайомитися.

 

ПРАВО ПРАЦІВНИКІВ ВЕСТИ ВИКЛАДАЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ У СВОЄМУ ЗАКЛАДІ

Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти (далі – Інструкція) залишається чинною. Відповідно до пункту 91 цієї  Інструкції, керівні працівники закладів освіти мають право вести викладацьку роботу чи заняття з гуртками в цьому закладі, але не більше 9 годин на тиждень (360 годин на рік), якщо вони за основною посадою отримують повний посадовий оклад (ставку). 

Іншим працівникам закладів освіти надано право вести викладацьку роботу чи заняття з гуртками в цьому закладі, але в середньому не більше 12 годин на тиждень (480 годин на рік), якщо вони за основною посадою отримують повний посадовий оклад (ставку).

 

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ГУРТКОВА РОБОТА НЕ Є СУМІСНИЦТВОМ

Звертаємо увагу, що, відповідно до роз’яснення МОН, якщо викладацька чи гурткова робота виконується в межах, визначених пунктом 91 Інструкції № 102, таку роботу дозволено керівним та іншим працівникам закладів освіти у цьому ж закладі освіти в межах свого робочого часу за основною посадою, тому така викладацька чи гурткова робота не є сумісництвом.

ЯК ЗДІЙСНЮВАТИ ОПЛАТУ ПРАЦІ ТАКИМ ПРАЦІВНИКАМ

Працівникам за норму годин, визначену в пункті 91 Інструкції (тобто не більше 9-и годин на тиждень для керівних працівників та не більше 12-и для інших працівників), оплата проводиться понад основний посадовий оклад (ставку) у порядку, передбаченому відповідно для вчителів, викладачів та керівників гуртків (за тарифікацією). 

За години викладацької роботи чи занять з гуртками, виконані, як виняток через виробничу необхідність понад норму, зазначену в пункті 91 Інструкції, здійснюється погодинна оплата праці за фактичну кількість годин, але не більше 240 годин на рік.

 

ПРАВО НА ЗАЛУЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ІНШИХ ЗАКЛАДІВ ДО ВИКЛАДАЦЬКОЇ (ПЕДАГОГІЧНОЇ) РОБОТИ, ЩО НЕ Є СУМІСНИЦТВОМ

Наприкінці листопада 2022 року втратили чинність постанова Кабінету Міністрів України від 03.04.1993 № 245 «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» та наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28.06.1993 № 43 «Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій».

Відповідно до роз’яснення МОН, через втрату чинності цими документами працівники інших закладів, установ, підприємств та організацій втратили право на залучення до педагогічної (викладацької) роботи у заклади освіти, виконання якої відповідно до переліку робіт, що не є сумісництвом (наказ № 43, що втратив чинність), допускалося в робочий час з дозволу керівника підприємства, установи, організації без утримання заробітної плати (зокрема педагогічну роботу з погодинною оплатою праці в обсязі не більше 240 годин на рік).

МОН звернулося до Міністерства економіки України з необхідністю розробити проєкт рішення Кабінету Міністрів України, який би врегулював це питання, щоб дозволити здійснювати окремі види викладацької (педагогічної) діяльності в певних обсягах і з погодинною оплатою в межах основного робочого часу. Раніше ЦК Профспілки також звертався до МОН, Уряду та профільного Комітету ВРУ щодо необхідності відновлення Переліку робіт, які не вважалися сумісництвом.

Наразі МОН рекомендує для продовження виконання такої педагогічної роботи у закладах освіти залученими працівниками з інших закладів, установ, підприємств та організацій (в обсязі не більше 240 годин на рік з погодинною оплатою праці), та оскільки така робота виконувалася з дозволу керівника підприємства, установи, організації за основним місцем роботи, відкоригувати графіки роботи таких працівників за основним місцем роботи, керуючись нормами статті 60 Кодексу законів про працю України (застосування гнучкого графіка роботи), для надання їм можливості здійснювати викладацьку (педагогічну) діяльність за затвердженим у закладах освіти розкладом.

Джерело: https://eo.gov.ua/pratsivnyky-zakladiv-osvity-maiut-pravo-vykladaty-u-svoiemu-zakladi-osvity-ponad-stavku-roz-iasnennia-mon/2023/02/02/